Følgende aktiviteter varetages af Røde Kors:

Danskundervisning
Mandag, onsdag, fredag kl. 9.00-11.15: Dansk 1 og 2
Mandag, onsdag, fredag kl. 12.00-14.15: Dansk 3
Tirsdag og torsdag kl. 9.00-12.00: Fremrykket dansk (for flygtninge, som har fået opholdstilladelse og skal flytte til en kommune)
Alle hverdage kl. 9.00-12.00: Dansk for unge 18-21 år

Visitering til praktik i virksomhed
Røde Kors afdækker asylansøgernes faglige kompetencer og forsøger at skabe kontakt til virksomheder, der vil modtage en praktikant. For at komme i betragtning til praktik skal asylansøgeren have opholdt sig i Danmark i tre måneder og skal kunne kommunikere med praktikstedet på basis af dansk eller engelsk. Kontakten til virksomheden kan enten etableres af asylansøgeren selv eller via Røde Kors – men enhver aftale om praktik skal indgås gennem Røde Kors. Kontakt: Peter Dalsgaard, 35 27 90 03, .

Udbetaling af penge til husholdning
Torsdage i lige uger kl. 9.00-11.00

En voksen asylansøger uden børn, hvis asylsag er under behandling, og som bor på et asylcenter uden bespisning (som Center Roskilde) får i 2015 en grundydelse på 54,04 kr. om dagen plus et tillæg på 31,54 kr. Tillægget udbetales under forudsætning af, at asylansøgeren passer sin undervisning og sine praktiske forpligtelser på centret tilfredsstillende. I alt 85,58 kr. om dagen. Beløbet skal dække mad og drikke, toiletartikler, tøj, telefon, transport mm.

Du kan læse mere på Udlændingestyrelsens hjemmeside: https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/asyl/asylansoegernes_vilkaar/kontante_ydelser.htm

Outlet
Tøj, som er doneret til asylcentret, sælges for et symbolsk beløb (2 kr. pr. stk.) i et ’Outlet’, som ligger i et kælderlokale i Kurhuset. Røde Kors har ansvar for outletten, der drives af frivillige. Roskilde Flygtningevenner hjælper Røde Kors med bemanding af Outletten, hvor vi udgør cirka tre fjerdedele af de frivillige. Overskud fra salget anvendes til aktiviteter for beboerne.

Outletten har åbent tirsdag og torsdag 11.00-13.00.

Modtagelse af donationer
Røde Kors står for modtagelse af donationer til beboerne i Center Roskilde. Roskilde Flygtningevenner hjælper Røde Kors med at sortere og distribuere tingene. Du kan læse mere her.

Cykelværksted
Røde Kors har ansvar for cykelværkstedet, som drives af frivillige. Roskilde Flygtningevenner leverer de frivillige hænder til cykelværkstedet.

Information til beboerne
Røde Kors har ansvar for, at opslag om de aktiviteter, Roskilde Flygtningevenner tilbyder, hænges op i centret. Roskilde Flygtningevenner leverer opslag på engelsk, og Røde Kors sørger så vidt muligt for, at de oversættes til arabisk. Røde Kors tager imod tilmeldinger fra beboerne og sender dem videre til den person, der står for aktiviteten. Flygtningevenner tilmelder sig direkte til den person, der står for aktiviteten (se kalenderen).

Alle opslag skal sendes til Røde Kors’ frivillighedskoordinator, Tom Bangslund Hansen, .

Hvis du laver aktiviteter i regi af Roskilde Flygtningevenner, finder du vejledning og skabeloner på den lukkede del af hjemmesiden. Kontakt   for praktisk information.