At lære en dansk familie at kende er den bedste måde at blive budt velkommen til et nyt land og en ny kultur. Du/I og flygtningefamilien aftaler selv, hvor ofte I vil mødes. De fleste danskere har en travl hverdag – og det har en flygtning med nyerhvervet opholdstilladelse også: sprogskole, måske virksomhedspraktik, jobsøgning og meget mere. Men hvordan får man danske venner? Hvordan får man en følelse af, at der er nogen, som tænker på én, uden at det har noget at gøre med regler og systemer? Her kan du som dansk venskabsfamilie gøre en stor forskel.

Sådan gør du:

  • Send en mail til Hanne Moe, .
  • Skriv lidt om din alder, familieforhold og andre relevante oplysninger, herunder om der er nogen bestemt form for støtte/samvær, du mest har lyst til at tilbyde.
  • Du skal være medlem af Roskilde Flygtningevenner. Du melder dig ind her.

Ud fra de oplysninger, vi har om henholdsvis flygtningefamilien og den danske familie, laver vi et match. Der kan gå lang eller kort tid, inden du bliver kontaktet, alt efter hvor mange henvendelser vi får, og hvordan din/ jeres profil passer til de flygtninge, det drejer sig om.

Henvendelsen kan komme fra Roskilde Kommune, som vi har et tæt samarbejde med, eller den kan komme ad andre kanaler – eksempelvis hvis en flygtning et andet sted i landet skal flytte til Roskilde, og Venligboerne laver et opslag på Facebook.

De oplysninger, du skriver om dig selv og din familie, bliver kun givet videre, når du har fået et konkret forslag om match og har sagt ja til det. Hvis begge parter er interesseret, arrangeres et første møde – eventuelt sammen med en kontaktperson fra kommunen – og herefter tager I stilling til, om I har lyst at fortsætte.

Du bestemmer selv, hvad du vil tilbyde. Det kan være rent socialt samvær: spise, hygge, tale dansk, gå til koncert sammen, gå en tur på legepladsen med børnene osv. Eller det kan være hjælp til at læse lektier, forstå breve, købe rejsekort, lære at cykle mm. Du aftaler selv med den pågældende person/familie, hvor og hvor ofte I vil mødes.

Der findes flere foreninger og netværk i Roskilde, som formidler kontakter mellem flygtninge og danskere. Vi samarbejder med hinanden og med Roskilde Kommune om at matche bedst muligt ud fra de behov, flygtningene har, og de ressourcer og arbejdsformer, vi hver især har.