Outlet

Outletten i Kurhuset drives af Røde Kors. Kontaktperson: Guri Madsen ·
Roskilde Flygtningevenner hjælper med at bemande butikken.

Borgerne i Roskilde er flittige til at donere tøj, sko og legetøj til asylcentret. For at fastholde flygtningenes værdighed har Røde Kors det princip, at donerede ting sælges for et symbolsk beløb (2 kr. pr. stk.). For at sikre en retfærdig fordeling har de desuden et system med billetter, der giver den enkelte beboer eller familie adgang til Outletten inden for et bestemt tidsrum.

Da pladsforholdene på centret er trange, har Røde Kors valgt, at der i Outletten kun sælges tøj og sko.

Roskilde Flygtningevenner hjælper Røde Kors med bemanding af Outletten, hvor vi udgør cirka tre fjerdedele af de frivillige. Overskud fra salget anvendes til aktiviteter for beboerne. Outletten har åbent tirsdag og torsdag 11.00-13.00.