Venskaber mellem flygtninge og danskere kan opstå på flere måder.

De flygtninge, som bor på asylcentret på Sct. Hans, kan du møde ved at deltage i vores aktiviteter.
Du melder dig ind i Roskilde Flygtningevenner her.
Vi har både faste og ‘løse’ aktiviteter – se Kalenderen eller Aktiviteter.
Når det gælder asylansøgerne, har vi ikke mulighed for at organisere et match, men du kan selv knytte kontakter og venskaber ved at deltage i aktiviteterne på og uden for asylcentret.

Har du lyst til at blive mentor/venskabsfamilie for nogen, som har fået opholdstilladelse i Roskilde Kommune, kan du blive skrevet på vores liste. Ud fra listen laver vi et match, når vi får en henvendelse om en flygtning eller flygtningefamilie, som gerne vil lære en dansk familie at kende.

Henvendelsen kan komme fra Roskilde Kommune, som vi har et tæt samarbejde med, eller den kan komme ad andre kanaler – eksempelvis hvis en flygtning et andet sted i landet skal flytte til Roskilde, og Venligboerne laver et opslag på Facebook.

Ud fra de oplysninger, vi har om henholdsvis flygtningefamilien og den danske familie, laver vi et match. Der kan gå lang eller kort tid, inden du bliver kontaktet, alt efter hvor mange henvendelser vi får, og hvordan din/ jeres profil passer til de flygtninge, det drejer sig om.

Du bestemmer selv, hvad du vil tilbyde. Det kan være rent socialt samvær: spise, hygge, tale dansk, gå til koncert sammen, gå en tur på legepladsen med børnene osv. Eller det kan være hjælp til at læse lektier, forstå breve, købe rejsekort, lære at cykle mm. Du aftaler selv med den pågældende person/familie, hvor og hvor ofte I vil mødes.

Sådan gør du:

  • Send en mail til Hanne Moe, .
  • Skriv lidt om din alder, familieforhold og andre relevante oplysninger, herunder om der er nogen bestemt form for støtte/samvær, du mest har lyst til at tilbyde.
  • Du skal være medlem af Roskilde Flygtningevenner. Du melder dig ind her.

De oplysninger, du skriver om dig selv og din familie, bliver kun givet videre, når du har fået et konkret forslag om match og har sagt ja til det. Hvis begge parter er interesseret, arrangeres et første møde – eventuelt sammen med en kontaktperson fra kommunen – og herefter tager I stilling til, om I har lyst at fortsætte.

Vil du være med til at dele viden og erfaringer med de andre venskabsfamilier, kommer du på en mail- og telefonliste. I, der står på maillisten, bestemmer selv, på hvilken måde I vil udveksle erfaringer.

Der findes flere foreninger og netværk i Roskilde, som formidler kontakter mellem flygtninge og danskere. Vi samarbejder med hinanden og med Roskilde Kommune om at matche bedst muligt ud fra de behov, flygtningene har, og de ressourcer og arbejdsformer, vi hver især har. Du kan læse mere i denne folder.