Aktiviteter

For at deltage i vores aktiviteter skal du være medlem af netværket. Du kan melde dig ind via vores indmeldelsesformular her på hjemmesiden.

Introgruppen
Vi hjælper beboerne i asylcentret med at finde sig til rette i byen og møde danskere. For eksempel har vi sammen med nogle af beboerne retableret petanquebanen, hvor flygtninge og danskere hen over sommeren har haft mange gode stunder sammen. I samarbejde med gruppen Samvær og mad mødes vi med beboere på centret om fælles madlavning og spisning.

Under Introgruppen har vi også en museumsgruppe, som ledsager beboerne fra Kurhuset til aktiviteter i regi af Roskilde Museum og arrangerer andre former for museumsbesøg mv.
Læs mere

Musik, dans og teater
Musik skaber glæde. I samarbejde med lokale musikere og foreninger mv. arrangerer vi koncerter, dans og teater i Kurhuset. Her kan beboerne få en fælles oplevelse sammen med danskere – og en lille pause fra de mange bekymringer, der fylder, mens man venter på at få sin fremtid afgjort. Vi formidler også tilbud om gratis adgang til arrangementer uden for centret.
Læs mere

Motion og udflugter
I samarbejde med lokale idrætsforeninger, løbeklubber mv. hjælper vi flygtninge til at komme med i aktiviteter inden for motion og bevægelse.

En skovtur med lege, bål og hjemmebagte boller, en udflugt til København eller til lokale seværdigheder – det giver gode muligheder for uformelt samvær og fælles oplevelser.
Læs mere

Samvær og mad
Vi hjælper med at knytte kontakter mellem flygtningene og forskellige lokale bofællesskaber og andre, der kan tilbyde deltagelse i fælles madlavning, spisning og anden form for socialt samvær.
Læs mere

Café
Cafeen er et åbent tilbud, der henvender sig både til centrets beboere og til flygtninge, som har fået opholdstilladelse. Her mødes flygtninge og danskere over kaffe og kage, et spil billard, musik og andre former for hygge og kulturelt samvær.
Læs mere

Sprogcafé
At lære dansk er nøglen til at komme videre ud i samfundet, når man har fået asyl. Mange flygtninge vil derfor gerne mødes med danskere og øve sproget under hyggelige og uformelle former. Vi tilbyder sprogcafé tre gange om ugen for beboerne i asylcentret og en gang om ugen for de flygtninge, der har fået opholdstilladelse.
Læs mere

CREA
Vi mødes med beboere i Kurhuset for at sy, strikke, hækle eller reparere tøj sammen. Ind i mellem har vi også andre kreative aktiviteter som fx tegneserieworkshop, laserskæring eller serigrafi.
Læs mere

Cykelbutik
Vi indsamler, reparerer og sælger cykler til flygtninge. Røde Kors stiller et lokale til rådighed for denne aktivitet og administrerer indtægterne, som primært går til indkøb af reservedele.

Cykelskolen er en selvstændig undergruppe, som lærer beboerne at cykle, hvis de ikke er vant til det.
Læs mere

Outlet med salg af tøj
Vi hjælper Røde Kors’ lokalafdeling med at holde åbent i det ’outlet’, hvor asylansøgerne for et symbolsk beløb kan købe det tøj, som Roskildeborgerne har doneret.
Læs mere

Mentor/venskabsfamilie
Venskaber opstår ofte gennem vores aktiviteter, men vi får også henvendelser udefra om flygtninge, som søger kontakt med en dansk familie, og så hjælper vi med at finde et godt match. Man bestemmer selv, hvor ofte man vil ses, og hvad man vil lave sammen.
Læs mere

Aktiviteterne, som alle vores grupper arrangerer, tager afsæt i idébanken, der blev skabt på det store møde 1. december 2014.
Derudover er der tilføjet en række ekstra forslag efter det udvidede Kvartalsmøde den 16.11.2015.

Idébanken, rev 19.11.2015