Besøg vores Facebook gruppeHvem, hvad og hvorfor?

Roskilde Flygtningevenner er et netværk af beboere i Roskilde, som er med til at skabe nogle små, positive oplevelser i dagligdagen for de flygtninge, som bor midlertidigt i asylcentret på Sct. Hans.

Vi laver mange forskellige aktiviteter sammen – samtale, samvær, udflugter, mad, håndarbejde, musik, cykelværksted og meget mere. Aktiviteterne danner afsæt for venskaber, som ofte fortsætter, når flygtningene har fået opholdstilladelse.

Vi formidler kontakt til bofællesskaber, idrætsforeninger og andre, som inviterer flygtninge med i aktiviteter uden for asylcentret.

De fire organisationer, der sammen med en række enkeltpersoner står bag netværket, er Foreningen Sct. Hans Have, Sct. Jørgensbjerg Lokalråd, Sct. Jørgensbjerg Menighedsråd og FDF Sct. Jørgensbjerg.

Vi har et tæt samarbejde med Røde Kors, som står for driften af asylcentret. Desuden samarbejder vi med Roskilde Kommune og med forskellige organisationer og netværk som Dansk Flygtningehjælp og Venligboerne.

Det særlige ved vores netværk er...

...at vi ikke er en organisation, men blot almindelige beboere, der vil tage pænt imod vores nye 'naboer' og hjælpe dem med at finde sig til rette i den tid, de er her.

Vi har forskellige grupper, som planlægger aktiviteter, og en styregruppe, der står for den overordnede koordinering. Desuden har vi en ordning, hvor du kan melde dig som mentor/venskabsfamilie.

Hvis du melder dig i netværket, er det ikke noget krav, at du kan deltage fast hver tirsdag i et eller andet. Du kan også deltage i enkeltstående arrangementer som udflugt, koncert, sport, leg, samvær i cafeen mv. Se kalenderen, som løbende opdateres.